Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
 • למי הספר מתאים?
  זהו ספר על אימהות בעידן ה .Me Too . הוא ספר על גבורה ועל חולשות מקוממות. הספר מתאים לפסיכולוגים, מטפלים משפחתיים, עובדים סוציאליים, שופטים לענייני משפחה, עורכי דין. עבור הורים: זהו ספר עם מסע אזהרה בראשיתו כיוון שהגילוי על העצמי עלול להיות כואב לכל הורה. זהו ספר למי שרואה את אצבע האלוקים בתוכו ואת מופלאות רוקם העלילות האבסולוטי, יתברך, הנקרא גם "אל נורא עלילה".
 • האם הספר מתאים לתת כמתנה?
  הספר מתאים כספר מתנה לארגוני העצמה לנשים. למעשה, הוא מתנת ציון דרך והתעוררות.
 • האם הספר מתאים גם לנוער?
  מן הכתוב די ברור כי הוא אינו מתאים לנוער. בואו נשמור על תומתם.
 • האם ניתן לרכוש כמות גדולה בהנחה?
  ניתן לרכוש בכמות גדולה ובהנחה. אני רואה בכך שליחות גדולה, להפיץ אותו במסות גדולות ולכן אשמח להגיע לפשרות והנחות בהתאם ליכולות.
bottom of page