Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
קיבלתי את הספר היום מידיה של הסופרת. יצא לאור היום בנר שמיני של חנוכה.
עכשיו סיימתי לקרוא. כתוב כל כך יפה. סגנון מיוחד יצירתי אומנות ייחודית.
ספר ביכורים מושלם. העלילה לא פשוטה ומחייבת יכולת הכלה. מדובר בסיפור אמיץ שלא פוחד לגלות את האמת במערומיה ובדיוק דיוקיה עד דוק.
שישים ואט של תקווה ומאה קבין של אומץ. שאפו!!!
"
bottom of page